Monday, January 30, 2017

Arequipa / Cañon del Colca

[Wersja PL]  [Versión ESP]


[PL].  Arequipa to drugie - ze względu na liczbę ludności - miasto w Peru. Nazywana Białym Miastem na przestrzeni lat stała się stolicą kultury i siedzibą wielu artystów. Znana przede wszystkim z pysznego i ostrego do czerwoności Rocoto Relleno (bardzo pikantna papryka faszerowana mielonym mięsem z serem, kminkiem i pietruszką), aktywnego wulkanu Mitsi (5822 m npm.) oraz siedemnastowiecznej katedry, będącej ikoną głównego placu (Plaza de Armas). 
Arequipa jest także bazą wypadową do Kanionu Colca - najgłębszego kanionu na świecie i zarazem naszego ulubionego miejsca w Peru. W końcu to tu widzieliśmy się po raz pierwszy i tu padło najważniejsze "TAK" w naszym życiu.

Główną atrakcją kanionu jest oczywiście taras widokowy Cruz del Cóndor. Kto dzielnie zniesie podbudkę o 3 w nocy i możliwe symptomy choroby wysokościowej, tego czeka niesamowite widowisko. Kondory o szerokości dwóch dorosłych osób z rozciągniętymi na boki ramionami (!) pojawiają się wraz z pierwszymi promieniami słońca. Kondory nie latają, lecz szybują. To mistrzowie konwekcyjnych prądów, dzięki którym możemy podziwiać je w całej okazałości. Zobaczyć ten cud natury nie jest jednak takie proste. Nam podczas trzech wizyt udało się dwa razy. Trzymamy kciuki!;)Dla tych żądnych większych wrażeń to nie wszystko. Każde biuro podróży w Arequipie oferuje również dwu- lub trzydniowe wycieczki w głąb kanionu. Dużo chodzenia, dużo wspinania się, dużo słońca. Jednak tego co rośnie i żyje na dole, nie da się opisać żadnymi słowami... 


  
[ESP]. Arequipa es la segunda ciudad más poblada de Perú. Llamada como la Ciudad Blanca a lo largo de los años se ha convertido en la capital de la cultura y la sede de los artistas. Conocida sobre todo por su rico y super picante Rocoto Relleno (el pimentón similar al ají relleno con guiso de carne molida, queso, comino y perejil), por el volcán activo Mitsi (5822 msnm) y por la catedral del siglo XVII - la imagen principal de la Plaza de Armas. 
Arequipa es también la base de iniciar el viaje al Cañón del Colca - el cañón más profundo del mundo y a la vez, nuestro lugar favorito en Perú. Aquí nos vimos por primera vez y aquí se dio el más importante "SI" en nuestra vida.

El principal atractivo del cañón es el Mirador: Cruz del Cóndor. Quien valientemente soportará el sonido del despertador a las 3 de la noche y los posibles síntomas del mal de altura, le esperará un espectáculo asombroso. Los cóndores con una anchura de dos personas adultas con los brazos abiertos (!) aparecen con los primeros rallos del sol. Los cóndores no vuelan, pero planean. Son los maestros de las corrientes de convección y gracias a estas corrientes podemos admirarlos en todo su esplendor. Sin embargo ver este milagro de la naturaleza no es fácil. Nosotros durante tres viajes lo hemos logrado dos veces. Suerte!;)Para los más aventureros no es todo. Cada agencia de viaje en Arequipa ofrece también trekking al interior del cañón durante dos o tres días. Hay que caminar mucho, escalar mucho y tomar mucho sol, pero lo que crece y vive abajo no se puede describir con palabras...


Thursday, January 12, 2017

Let's start!


[Wersja PL] [Versión ESP]


[PL]. Fish on the road to dwie rybki w drodze. Polska Kasia i chilijski David. Bratnie dusze. Przyjaciele. Małżeństwo. Dwie połówki pomarańczy. Takie, które wiedzą, że warto dzielić się marzeniami. Że warto je spełniać ZAWSZE i WSZĘDZIE. Bo przecież... IF YOU CAN DREAM IT - YOU CAN DO IT! (Walt Disney).

Pomysł tego bloga zrodził się przede wszystkim z kwestii problematycznych. Nic przecież nie motywuje tak dobrze jak komplikacje. 


A co oznaczają dla nas?

To kilometry dzielące nas od naszych bliskich. Od osób z którymi chcemy dzielić nasze życie i przygody. To dla nich.

Dla naszych rodzin i przyjaciół. Dla wszystkich za którymi tęsknimy i którzy razem z nami przeżywają każdą podróż. Dla tych, którzy nigdy w nas nie zwątpili, dzięki czemu wciąż posuwamy się do przodu. Dla tych, którzy mają stalowe nerwy i wielką cierpliwość. Dla tych, którzy nauczyli się tolerować wszystkie nasze pomysły. Nawet te najbardziej szalone!

To oni dali nam motywacje do prowadzenia tego bloga, ale... Jeśli przy okazji uda nam się zmotywować kogoś jeszcze... może spotkamy się w drodze?


[ESP]. Fish on the road - dos peces en camino. Kasia polaca y David chileno. Almas gemelas. Amigos. Matrimonio. Dos mitades de la naranja. Los que saben que vale la pena compartir los sueños. Que vale la pena cumplirlos SIEMPRE y EN CADA LUGAR. Pues no cabe duda que... IF YOU CAN DREAM IT - YOU CAN DO IT! (Walt Disney).

La idea de este blog nació sobre todo por las cuestiones problemáticas. Sabemos que nada motiva tanto que las complicaciones.

¿Que significan para nosotros?

Los kilómetros que nos separan de nuestros seres queridos. De las personas con quienes queremos compartir nuestra vida y nuestras aventuras. Es para ellos.

Para nuestros familiares y amigos. Para todos los que echamos de menos y los que junto a nosotros disfrutan de estos viajes. Para los que nunca dudaron en nosotros y gracias a esto cada vez vamos más adelante. Para los que tienen nervios de acero y gran paciencia. Para los que aprendieron tolerar todas nuestras ideas. Hasta las más locas!

Ellos nos dieron la motivación para hacer este blog pero... Si en esta forma lograremos motivar a alguien más... ¿tal vez nos encontraremos en camino?